پروتی :ناپولی تیم قدرتمندی است، برای سهمیه مبارزه می کنیم

دیگو پروتی ستاره آرژانتینی جالوروسی قبل از بازی با ناپولی مصاحبه ای انجام داده است. پروتی از قدرت و هماهنگی ناپولی با خبر است و نسبت به آن هشدار داده است. پروتی به اسکای اسپرت گفت:” مسابقه سختی خواهد بود، زیرا آنها تیم قدرتمند هستند. ناپولی سال های زیادی با این ترکیب است و همدیگر را به خوبی می شناسند. برای ما این مسابقه، یک مسابقه اساسی و مهم است؛به ویژه بعد از شکست مقابل اسپال. این یک جنگ است و ما همه کار را برای پیروزی را انجام می‌دهیم. دوست ندارم که در پایان فصل افسوس چیزی را بخورم. من می خواهم به آرامی به تعطیلات بروم و مطمئن باشم که به هدفمان دست یافتیم. ما در 26 می خواهیم دید. اگر همگی مبارزه کنیم، می توانیم به هدفمان برسیم”.