چنگیز؛مصدومیت سرنوشتم بودم

چنگیز اوندر ستاره ترک رم در جدید ترین مصاحبه خود گفت:”
هیچ شخصی دوست ندارد که مصدوم شود.مصدومیت باعث شد که من بازی های مهمی را از دست بدهم چه در لیگ و چه در لیگ قهرمانان. این سرنوشت بود و از این بابت متاسفم، اما اکنون من سعی می کنم که بهترین کار خود را برای ادامه مسابقات انجام بدهم. در این لحظه من تمرین با هم تیمی هایم دوباره از سر گرفتم و می خواهم خودم را آماده کنم تا به فرم ایده آل ام بازگردم.”