مانولاس :زندگی من در رم است و می خواهم بمانم

کوستاس مانولاس که یکی از گزینه های فروش رم برای فصل بعد است با کوریوه دلو اسپورت مصاحبه انجام داده است. مانولاس از حمایت های بی دریغ خانواده اش تشکر می کند و همچنان می خواهد در رم بماند.
اگر قرار است مانولاس رم را ترک کند این کار را با اشک انجام می دهد. برای مدافع یونانی رم برابر است با 5 سال از زندگی خود.
آینده مدافع یونانی می تواند دور از رم رقم بخورد. بند فسخ 36 میلیون یورویی قرارداد او باعث شده است که بسیاری از تیم های بزرگ اروپایی به دنبال او باشند.
مانولاس گفت :”زندگی من در رم است،من در اینجا راضی هستم.زندگی من بسیار ساده است. من اکثر وقت آزاد خودم را در میان خویشاوندان و دوستان می گذارنم و این را دوست دارم.”
” می توانم راه دوری بروم و در آنجا موفقیت کسب کنم، اما همیشه باید به یاد داشته باشم که از کجا شروع کردم. فوتبال مانند زندگی است؛ هیچ چیزی به شما نمی دهد و شما باید موفقیت را کسب کنید و برای رسیدن به اهدافتان بجنگید.”
“وقتی کوچک بودم پدربزرگم اولین کفش استوک دار به من داد. مادرم همیشه می گفت اولین کلمه ای که بر زبان آورده  گل بوده است در حالی که یک توپ در دست داشتی. من احساس می کردم که تبدیل به یک فوتبالیست بزرگ می شوم و حتی در مدرسه هم خوب بودم. ”
” من خیلی از عمویم یاد گرفتم، او یک مدافع بزرگ در سطح یونان بود و خیلی چیزها به من یاد داد و به پیشرفت من کمک کرد. پدرم یک دکتر بود ولی برای پیشرفت من کارش را رها می کرد. من اکنون با حمایت خانواده ام که همیشه مرا حمایت کردند به اینجا رسیدم.”
وقتی که هنوز جوان بودم و دنبال یک تیم بودم در اینترنت اعلامیه تیم اک یونان که دنبال بازیکن جوان بودند، می گشتند را دیدم.فورا به پدر و مادرم خبر دادم. من به آن باشگاه پیوستم ولی بعد چند ماه آنها به من گفتند که تو آماده نیستی. پس من از آن باشگاه جدا شدم و به یک باشگاه دیگر پیوستم. “