مذاکره برای خرید کرانیو

رم با کالیاری برای انتقال دروازه بان 24 ساله،آلسیو کرانیو وارد مذاکره شده است
رم با وجود داشتن اولسن به فکر روزهای آینده است و گویا برای ادامه پروژه جوانگرایی و استفاده از استعدادهای جوان این بار سراغ پست دروازه بان رفته و آلسیو از کالیاری که سابقه بازی در تیم ملی ایتالیا زیر 21ساله ها و هم اکنون در لیست بازیکنان دعوت شده به تیم ملی ایتالیا برای بازی های ملت های اروپا قرار دارد، گزینه محتمل برای خرید در تابستان پیش رو هست
رم در این انتقال رقیب سرسختی به نام ناپولی دارد.