رانیری؛همه دوئل ها را باختیم!

کلودیو رانیری در دومین گام خود با رم،نتیجه را به اسپال واگذار کرد.او بعد از این باخت بد خارج از خانه به خبرنگاران گفت:”ما مقابل یک تیم بازی کردیم و ما یک تیم نبودیم!اراده خوبی داشتیم، اما تلاش کردن بدون سازماندهی کافی نیست.تقریبا همه ی دوئل ها را اسپال برد در نتیجه به برتری رسیدند.ما باید از لحاظ جسمی و به ویژه تاکتیکی بهبود پیدا کنیم.چرا که ما سخت تلاش کردیم اما بدون دلیل و هدف و این به اندازه کافی خوب نیست.از روز اول به بچه ها گفتم که باید خود را ثابت کنند.پنالتی اسپال؟ما نمی توانیم همه چیز را از روی نیمکت ببینیم.باید سعی کنیم بحث های کمتری داشته باشیم و به داوران کمک کنیم.اگر اشتباهی رخ دهد،داور وار آن را بررسی خواهد کرد.نظر من در مورد وار مثبت ست.ممکن ست داوران اشتباه کنند بنابراین وار می تواند به آنها کمک کند تا تصمیم درستی بگیرند.برای رفتن به لیگ قهرمانان یک برنامه وجود دارد.بنابراین بازیکنان باید خود را ثابت کنند.”