آینده ستاره ها در اولویت ست

طبق گزارش گاتزتا دلو اسپورت ؛بعد خداحافظی با مربی و مدیر ورزشی در هفته گذشته، در تریگوریا انقلابی به پا شده. اما قبل از اینکه رم به خرید جدید در تابستان فکر کند، باید به فکر وضعیت قرارداد بازیکنان مهمی که در تیم حضور دارند باشد. اولین بازیکن مهم دنیله دروسی هست، که قراردادش در ماه ژوئن پیش رو به پایان خواهد رسید. کاپیتانو ده روسی همیشه عنوان کرده که زمانی رم را ترک خواهد کرد که دیگر نتواند با 100% توانایی و بازی کردن به تیم کمک کند. با این وجود گفته میشود که در مورد آینده او تا پایان فصل گفتگو یا جلسه ای برگزار نخواهد شد . شرایط متفاوتی است وقتیکه در مورد زانیولو و چنگیز اوندر بحث مطرح می شود، زانیولو با یک میلیون یورو در بین کمترین حقوق دریافتی ها است و بنظر میرسد که افزایش نیم میلیون یورویی در حقوق وی را خواهیم دید، یعنی 1.5 میلیون یورو
و اوندر که دستمزد یک میلیونی دریافت میکند قطعا شایسته افزایش قابل توجه حقوق است. و در آخر وضعیت الشعراوی و ژکو.
جالوروسی باید تصمیم بگیرد، که اگر میخواهد با هردوی آنها ادامه همکاری داشته باشد، بدون شک باید قراردادشان را تمدید کند حتی اگر بعدا قصد فروش آنها را داشته باشد.
با جدایی مونچی، همه چیز به عهده ماسارا خواهد بود تا این مسایل را حل کند. مخصوصا که اگر کار مدیریت ورزشی رم بطور دایمی و کامل به عهده وی است.