فرعون:”بستن بازوبند رم یک افتخار ست

استفان ال شعراوی که در دیدار مقابل امپولی صدومین بازی خود را برای رم در سری آ انجام داد،بعد از کسب سه امتیاز به رما تی وی گفت:”این پیروزی به روحیه ما کمک می کند؟
بله، موفقیت مهمی بود، مهم نیست چقدر سختی کشیدیم و آسیب دیدیم، مهم پیروزی بود، با چنگ و دندان موفق شدیم چیزی که سرمربی خواسته بود.
برای یک بار هم که شده VAR به کمک رم آمد.
موقعیتی که باید استفاده میشد ، که خوشبختانه از این سیستم خیلی هم خوب استفاده کردند
سه امتیازی خانگی را گرفتیم، امتیازی که هم برای جدول و هم برای بازی های پیش رو مهم بود. سیستم بازی ما تغییر کرده اما خیلی خوب خودمان را با سیستم تطبیق نمودیم. پس باید از نتیجه راضی باشیم و به راه خود ادامه بدیم.
بازوبند کاپیتانی؟
بعد از سه سال که اینجا هستم، احساس متفاوت و البته مهمی دارم، اما 10 دقیقه این بازوبند را امانت گرفتم،البته بستن بازوبند یک افتخار ست.
اخراج فلورنزی؟فکر نمی کنم او لمس کرده باشد.او یک بازیکن بزرگ و یک فرد عالی ست و نباید او را تحت فشار قرار دهند.