لوریا؛بازگشت به رم برای رانیری افتخار ست

سیمونه لوریا بازیکن سابق آ.اس رم در مصاحبه با RMC Sport در مورد بازگشت کلودیو رانیری گفت:”فکر می کنم برای یک سرمربی هوادار رم مانند رانیری،بازگشت به خانه افتخار بزرگی ست.او احساس می کند تیم در شرایط دشواری قرار دارد و می خواهد به تیم کمک کند.زانیولو؟به لطف دی فرانچسکو،بازی کرده ست.”