مانولاس آماده بازی مقابل پورتو

مانولاس تنها مدافع قابل اتکا دی فرانچسکو در بازی مقابل فروزینونه دچار آسیب دیدگی شد. در ابتدا انتظار می رفت که مصدومیت او جدی است ولی طی معاینات، پزشکان دریافتند که مصدومیت او جدی نیست و می تواند رم را در دربی همراهی کند ولی شانس با مانولاس یار نبود و مشکل معده او باعث شد که در دربی بازی نکند و رم شکست سنگینی را خورد. حال گزارشات حاکی از این است که مانولاس آماده است و مشکلی برای بازی حساس در لیگ قهرمانان اروپا مقابل پورتو ندارد می تواند رم را در این سفر سخت همراهی کند.