طرح لباس تمرینی فصل بعد

درحالیکه هنوز فصل 2018/19 تمام شده است گمانه زنی درمورد طرح های پیراهن فصل بعد رم بالا گرفته است . حال بعد از طرح های احتمالی لباس اول تا سوم آ اس رم برای فصل نوبت به لباس تمرینی فصل آینده شده است. وبسایت فوتی هدلاینز که معمولا پیش بینی هایش درست از آب درآمده طرح زیر را داده است