مصاحبه جاستین با یوفا

جاستین کلایورت ستاره هلندی جالوروسی که دومین دربی خود را تجربه می کند هنوز در باشگاه خود به تعادل نرسیده است.جاستین با کانال یوتیوب یوفا مصاحبه ای انجام داده است.متن این مصاحبه در زیر قرار گرفته شده است.
رم؟بهترین شهر جهان
سرود لیگ قهرمانان؟ بسیار زیبا
اولین بازی در لیگ قهرمانان؟ بهترین احساس حرفه ای من
ده روسی؟ رئیس
ژکو؟ بمب افکن
مانولاس؟ پیتبول
زانیولو؟ توتی جدید
کلایورت؟ایتالیایی یاد بگیر