دلاکاپیتاله به ساعت 23 موکول شد

به گزارش گازتا ، بعد از برگزاری جلسه صبگاهی بین کمیته نظارتی و امنیتی تصمی گرفته شد تا دیدار آ.اس رم و لاتزیو که قرار بود شنبه 2 مارچ ساعت 17:30 به وقت ایران برگزار شود،به ساعت 23 موکول شد.اداره پلیس ساعت 17:30 و 19:30 پیشنهاد کرده بود.انتظار می رود 40 هزار نفر به استادیوم بروند که 12 هزار نفر از آنها رومانیستا خواهند بود.