آخرین اخبار از مصدومین

امروز تمرینات رم قبل از دربی شهر رم برگزار شد که بازگشت مصدومان دیفرا تیم کامل تری را برای بازی حساس مقابل لاتزیو و بازی بعدی مقابل پورتو در دست دارد.ریک کارسدورپ که به دلیل مصدومیت یک ماه تیم را همراهی نکرد امروز بازگشت و به این بازی می رسد. کوستاس مانولاس که در جریان دیدار مقابل فروزینونه دچار مصدومیت شد و نگرانی های فراوانی ایجاد کرد، امروز به صورت انفرادی همراه شیک تمرین کرد. وضعیت مانولاس خوب است و می تواند رم را در بازی مقابل لاتزیو همراهی کند ولی شیک هنوز وضعیت مناسبی ندارد و آماده نیست. اوندر هم مانند چند بازی گذشته رم نمی تواند جالوروسی را همراهی کند و به کار انفرادی مشغول بود.