مصاحبه جدید پدر زانیولو

ایگور زانیولو پدر نیکولو مصاحبه جدیدش با کوریر دلو اسپرت گفت:”مینو رایولا اطلاعاتی خواسته و علاقه مند ست اما ویگورلی مدت طولانی ایجنت نیکولو باقی خواهند ماند.در پایان فصل برای تمدید مجددا با سران رم دیدار خواهیم کرد و هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.طرفین تمایل دارند مذاکرات را مثبت به پایان برسانند.”