مانولاس در آستانه 200تایی شدن

کونستانتینوس مانولاس مدافع مرکزی یونانی جالوروسی که پنجمین فصل حضورش را در رم سپر می کند،رکورد جدیدی را ثبت نمود و به زودی رکورد دیگری نیز به نام خود ثبت خواهد نمود.این ستاره دوست داشتنی رمی ها،مقابل فروزینونه،برای 150بار لباس مقدس رم را در سری آ بر تن نمود . او در مجموع 199 بار به عنوان بازیکن برای رم به میدان رفت اما مصدومیت او مقابل فروزینونه باعث شد 200تایی شدنش به تاخیر بیفتد.کوستاس دیدار حساس مقابل لاتزیو را دست خواهد داد.