مصاحبه خسوس قبل از مسابقه

خوان ژسوس قبل از بازی با فروزینونه به رما تی وی گفت :این بازی برای ما مهم است. می خواهیم همه بازی ها را برنده شویم و تلاش کنیم که بهترین توانایی خود را نشان دهیم. ما باید از جلو مراقب حریف باشیم. ما به 3 امتیاز این مسابقه نیاز داریم.”