ادامه تلاش برای تمدید با زانیولو

به گزارش سایت لاروما24،سران رم همچنان بر روی تمدید با زانیولو کار می کنند. طبق آخرین گزارشات مونچی و مدیر برنامه زانیولو یک جلسه در اواسط ماه خواهند داشت. انتظار می رود که رم و زانیولو تمدید کنند و حقوق او 2/5 میلیون بدون پاداش شود.این استعداد ایتالیایی با عملکرد درخشانش موردتوجه تیم های بسیاری قرار گرفته ست.