مصاحبه جدید پدر کلایورت

پاتریک کلایورت در جریان بازی دیشب رم و بولونیا در المپیکو حضور داشت و نظاره گر بازی پسرش بود.او همچنان معتقد است که انتقال جاستین به رم زود بود. او گفت :جاستین  جوان است و در سنی که دارد باید صبر و شانس داشته باشید. او می خواهد از ابتدا به میدان برود و برای این باید تلاش کند.
آیا دی فرانچسکو مربی خوبی برای جاستین است؟ در این مورد حرفی نمی زنم . همانطور که قبلا گفتم ترجیح می دهم او در هلند بماند ولی وقتی پسرتان تصمیمی می گیرد به عنوان یک پدر باید از تصمیم پسرتان حمایت کنید.”