مصدومیت لوکا پلگرینی

به گزارش ایل تمپو،لوکا پلگرینی بازیکن رمی ها که به صورت قرضی در کالیاری توپ می زند،در دیدار اخیر تیمش مقابل پارما،از ناحیه زانو مصدوم شد.اما ماران سرمربی کالیاری بعد از مسابقه اظهار داشت که احتمالا مشکل جدی وجود نخواهد داشت.در ابتدا تصور می شد این مصدومیت شدیدتر از مصدومیتی ست که در رم برایش رخ داده بود.