شیک به اسپانیا رفت

به گزارش کوریره دلو اسپرت پاتریک شیک مهاجم اهل چک جالوروسی که به تازگی از ،ناحیه فلکسور ران چپ مصدوم شد،برای درمان راهی اسپانیا و شهر بارسلونا شده ست تا به کلینیک کوراچان برود.پیش از این خاویر پاستوره و خوان خسوس نیز برای درمان به این کلینیک رفته اند.گفته می شود این گونه مصدومیت ها با تکنیک خاصی درمان می شود.