ایلیچیچ علاقه رم را تایید کرد

ایلیچیچ مهاجم آتالانتا بعد از برتری دو بر یک تیمش مقابل اسپال،در مصاحبه با اسکای اسپرت علاقه رم و پیشنهاد 13 میلیون یورویی آنها را تایید کرد.او اظهار داشت:”من یک حرفه ای هستم و این لحظه وجود داشت.اگر یک باشگاه چون رم شما را دنبال کند،طبیعی ست که بخواهید به آنجا بروید اما من خوشحالم که در آتالانتا بازی می کنم.”