ماکلی داور بازی رم و پورتو

دنی ماکلی داور هلندی و36 ساله داور بازی رم و پورتو شد. این داور هلندی20مین بازی خود در لیگ قهرمانان را سوت می زند و در 19 بازی اخیر در هر بازی 3/5 کارت زرد داده است. آقایان ماریو دیسک و هسل استگسترا کمک داورهای بازی هستند.بازی رم و پروتو سه شنبه ساعت 23:30 در استادیوم المپیکو برگزار می شود.