در یک قدمی تمدید با زانیولو

به گزارش کالچو مرکاتو،نیکولو زانیولو ستاره خط میانی این فصل رم که در دیدار شب گذشته مقابل میلان نیز تک گل رم را نیز به ثمر رساند،به زودی به رم تمدید خواهد کرد.سران رم چند هفته ای ست که برای تمدید قرارداد با این استعداد ایتالیایی،با نماینده های این بازیکن تماس هایی بر قرار کرده اند.آخرین جلسه برای تمدید با کلودیو ویگورِلی بسیار مثبت بود.طبق شایعات قرارداد جدید تا سال 2024 اعتبار خواد داشت و نیکولو 1.2 میلیون یورو دستمزد خواهد گرفت که باید پاداش را نیز به آن اضافه کرد.او هم اکنون 700هزار یورو دستمزد می گیرد.