مصاحبه دیفرا بعد از تساوی با میلان

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها بعد از تساوی یک بر یک تیمش مقابل میلان در سری آ به اسکای اسپرت گفت:”به وضوح با این عملکرد سزاوار پیروزی بودیم. تیم من را کمی عصبی می کند.زیرا ما این سیستم را می شناسیم اما گاهی اوقات این همه اشتباه می کنیم.ده روسی امشب فوق العاده بود و به خوبی فوتبال را می شناخت.برخی از بازیکنان اساسی هستند و ده روسی یکی از آن هاست.اگر ما بخواهیم از سیستم 3-3-4 استفاده کنیم،بدون او نمی توانیم.عملکرد امشب،یک پاسخ مثبت به عملکرد بد فلورانس بود اما هرگز نمی تواند آن بازی را از بین ببرد.حتی اگر برده می شدیم.بازیکنان شخصیت خود را نشان دادند و امیدوارم این نقطه شروع دیگری برای رسیدن به سطح بعدی باشد.امشب شیک سرزنده بود.می دانیم که او با تکنیک و باهوش ست و می تواند نقش های بسیاری را بازی کند.زانیولو یکی از معدود بازیکنانی ست که سرعت و قدرت را با هم دارد.او نیاز دارد کمی بهبود یابند.”