مصاحبه مونچی بعد از فاجعه فلورانس

مونچی مدیر ورزشی آ.اس رم بعد از باخت عجیب رمی ها مقابل فیورنتینا در کوپاایتالیا به رما تی وی گفت:”سخت ترین روز من به عنوان یک مدیر ورزشی،امروز رخ داد.هرگز چنین بازی را تجربه نکرده بودم.دشوار ست.م فقط می توانم از طرفداران و همه عذرخواهی کنم.می توانم تصویر کنم اکنون چه احساسی دارند.اکنون زمان ارزیابی نیست و باید صبر کنیم.الان تنها می توانم بگویم،متاسفم،متاسفم،متاسفم!فکر نمی کنم بازیکنان می خواستند باز بازی کنند!امشب همه چیز بد پیش رفت.قبل از مسابقه در رختکن بودم و بازیکنان می خواستند برنده شود.شما هر روز یاد می گیرید.امروز درس جدیدی بود و شما باید یک راه حل خوب پیدا کنید.هنوز به دی فرانچسکو اعتماد داریم.”