رسمی؛والئو به کاتانیا پیوست

لورنزو والئو محصول آکادمی که به صورت قرضی در آسکولی بازی کرد،بعد از پایان قراردادش با این تیم به رم بازگشت اما مدت زمان زیادی در پایتخت باقی نماند و به صورت قرضی راهی کاتانیا شد.او همراه با رم قهرمان سوپرکاپ و کوپاایتالیا نیز شده ست.