رسمی؛لوکا پلگرینی به کالیاری پیوست

لوکا پلگرینی مدافع جوان رم به صورت قرضی تا پایان فصل به کالیاری پیوست. مدافع جوان 19 ساله آکادمی رم در این فصل فقط 6 بازی انجام داد. پلگرینی به اسکای اسپرت گفت :”من از آمدن به اینجا خوشحال هستم. من برای رسیدن به برترین اهداف به اینجا آمدم. امیدوارم که فردا همراه هم تیمی های جدیدم تمرین کنم. من قبل از آمدن با مربی صبحت کردم. فورزا کالیاری “