مصاحبه زیاش درباره رم

حکیم زیاش هافبک فرانسوی-مراکشی آژاکس هلند در جدیدترین مصاحبه خود با فوکس اسپورتس،در مورد علاقه رم گفت:”اکنون ایده ای وجود ندارد.آنها تابستان گذشته به من فکر می کردند.از عدم انتقال عصبانی نیستم.اکنون یک فصل بهتر نسبت به سال گذشته دارم.با این حال تنها چیزی که من نگران آن هستم،پایان رساندن فصل با آژاکس ست.پس خواهیم دید.”