مصدومیت 2 هفته ای چنگیز

چنگیز اوندر ستاره جوان رمی ها که در دیدار مقابل تورینو مصدوم شد،دیدار های پیش رو جالوروسی را از دست خواهد داد.بعد از آخرین آزمایشاتی که امروز از او گرفته شد مصدومیت او از ناحیه عضله همسترینگ ران چپ تایید شد.از همین رو این بازیکن اهل ترکیه،دیدار مقابل آتالانتا،میلان و دیدار مقابل فیورنتینا در کوپاایتالیا را از دست خواهد داد.