دوری 2 هفته ای چنگیز!

به گزارش ایل تمپو،چنگیز اوندر ستاره اهل ترکیه رمی ها که مقابل تورینو از ناحیه ران راست دچار مصدومیت شد،منتظر آزمایشاتی فردا خواهد بود دی فرانچسکو نگران مصدومیت عضلانی ست که در بهترین حالت،دو هفته باید از میادین دور خواهد بود.امید این ست که این بازیکن برای دیدار مقابل میلان در دسترس دی فرانچسکو قرار بگیرد.

او دومین مصدوم رم بعد از پروتی در سال 2019 ست !