اسپانسر جدید از در راه ست

به گزارش گازتا دلو اسپرت و ایل مسجرو،بعد از هواپیمایی قطر و هیوندای،به زودی رمی ها اسپانسر دیگری قرارداد امضا خواهد کرد.بر این اساس پیش بینی می شود در روزهای آینده سران رم با شرکت جدیدی قراردادی امضا خواهد کرد و لوگو آنها روی آستین سمت چپ لباس رم قرار خواهد گرفت.با انعقاد این قرارداد احتمالی 12 میلیون یورو به حساب رم واریز خواهد شد.از این در حالی ست که قرارداد امضا شده با هیوندای،10 میلیون یورو برای سه سال ست.