وریمیسو گزینه جدید دفاع

بعد از مصدومیت خوان خسوس و ناکامی در جذب کاباک٬مونچی به دنبال لوکاس وریسیمو ست که در تابستان نام این برزیلی اطراف تورینو و لاتزیو شنیده شد. ایل مسجرو این مدافع 23 ساله را یکی از گزینه های اصلی مونچی برای خط دفاع جالوروسی می داند. از نظر مونچی وریسیمو گزینه ای ایده آل برای بازی کنار مانولاس است. وریسیمو هم اکنون در تیم سانتوس توپ می زند.