شرایط کاپیتان رو به بهبودی ست

آغاز سال جدید میلاد با مصدومیت دیگو پروتی و خوان خسوس برای رمی ها آغاز شد اما خبر خوبی که می تواند التیام بخش باشد،شرایط رو به بهبودی دانیله ده روسی کاپیتان جالوروسی ست.او که به دلیل مصدومیت عضروف زانو مدت ها از میادین دور ست ،احساس بهتری دارد و گفته می شود مشکل زانو او حل شده.حجم کاری کاپیتان رمی ها افزایش یافته. ست تا سرعت بازیابی او افزایش یابد تا سریعتر به ترکیب اوزبیو دی فرانچسکو بازگردد.به گزارش کوریره دلو اسپرت،شماره 16 جالوروسی هفته آینده می تواند به تمرینات باز گردد و در نتیجه برای دیدار مقابل آتالانتا در دسترس دیفرا باشد.