آخرین خبر از مصدومیت خسوس

خوان خسوس مدافع رمی ها در دقیقه 6 دیدار شب گذشته مقابل ویرتوس انتلا،به دلیل احساس درد در ناحیه زانوی راست زمین مسابقه را ترک و جایش را با ایوان مارکانو داد.آزمایشاتی که شب گذشته از او گرفته شد،آسیب از ناحیه مینیسک داخلی زانو را نشان داده.این مدافع باید چند روز استراحت کند و سپس تحت آزمایشات جدید قرار گیرد.به گزارش ایل مسجرو،پرفسور ماریانی فردا در رم حضور خواهد داشت و شرایط او را بررسی خواهد کرد.او تصمیم خواهد گرفت که  ایا نیاز به عمل جراحی خواهد داشت یا خیر!امید این ست که اسیب دیدگی او با چند هفته استراحت و درمان،حل شود.