بلوتی جایگزینی برای ژکو

بعد از شنیده شدن نام های کوچک و بزرگ اطراف رم برای تقویت تیم در ژانویه حال کوریره دلو اسپورت مدعی شد که آندریا بلوتی مهاجم ملی پوش و 25 ساله تورینو به رم لینک شده است. جالوروسی که در این فصل با حضور ژکو و شیک عملکرد خوبی نداشته است برای تقویت خط حمله به دنبال ستاره ای است و از طرف دیگر مونچی اخیرا گفته است که به سبک بازی بلوتی علاقه مند است و اینها باعث شده است که این روزنامه چنین ادعایی کند. بلوتی در این فصل 7گل در 19 بازی زده است.