مصاحبه باوانیولی قبل از بازی امروز

بتی باوانیولی قبل از بازی با تاوانیاچو با رما تی وی مصاحبه ای انجام داد. او گفت :ما مطمئن هستیم که با این بازیکنان می توانیم ادامه دهیم و نشان دهیم چقدر پیشرفت می کنیم.ما در رتبه چهار هستیم اما نمیتوانیم فکر کنیم که کار ما تمام شده است زیرا این مسیر پر از مانع است. در حال حاضر ما از کارهای سخت مان در چند ماه گذشته لذت می بریم، اما هنوز چیزی به دست نیاورده ایم.تاوانیاچو تیم قدرتمندی است و سابقه طولانی در فوتبال زنان هستند و قدرت خود را در بازی رفت نشان دادند. من امیدوارم هستم که عملکردی خوب از خود نشان دهیم. هدف اصلی تیم زنان کمک به باشگاه است و  پروژه باشگاه را توسعه دهد اما من می خواهم تیم نتیجه ای خوبی بگیرید و جزو تیم های برتر باشیم.