آ.اس رم – انتلا بر عهده دی پائولو

اسامی داوران دیدار آ.اس رم و ویرتوس انتلا در کوپاایتالا اعلام شد که بر این اساس اقای دی پائولو این دیدار را سوت خواهد زد.روکا و فورماتو کمک ها،ماسیمی داور چهارم و ساکی داور وار این دیدار خواهند بود.این داور اهل آوِتزانو تا کنون برای بزرگسالان رم سوت نزده ست اما برای تیم پریماورا چهار بار سوت زد که سه برد و یک تساوی برای یاران آلبرتو ده روسی ثبت شد ست.