علاقه یوونتوس به پلگرینی ها !

به گزارش توتواسپرت هدف یوونتوسی ها جوان سازی ست و از همین رو جواهر های را مدنظر قرار داده اند.پاراتیچی مدیر ورزشی یوونتوس برای تقویت و جوان کرد تیمش،به دنبال لورنزو پلگرینی و لوکا پلگرینی تو استعداد و محصول آکادمی جالوروسی ست که که برای جذب این دو بازیکن کار سختی پیش رو خواهد داشت.گفتنی ست که یک بند لغو قرارداد برای لورنزو وجود دارد و این می تواند باعث وسوسه کردن تعدادی از تیم ها برای اقدام در ژانویه شود.از طرفی به تازگی مونچی مدیر ورزشی رمی ها به دنبال تمدید قرارداد با لورنزو ست و نمی خواهد این ستاره خط میانی جالوروسی را از دست دهد.