جلسه مونچی با ایجنت بن ناصر

بعد از مصدومیت زیاد جالوروسی در نیم فصل نخست،حال مونچی به دنبال تقویت خط هافبک جالوروسی است و نام های مختلفی برای پیوستن به رم شنیده است. حال اسکای اسپرت گزارش داده است که مونچی به جذب اسماعیل بن ناصر بازیکن الجزایری امپولی علاقه دارد.مونچی امروز با ایجنت این بازیکن ملاقات داشت تا بتواند بن ناصر را در ژانویه به رم بیاورد. بن ناصر 21 ساله از آرسنال به امپولی آمده است و در این فصل او در 19 بازی یک پاس گل داده است.