مصاحبه فلورنزی با ایتالیا 1

الساندرو فلورنزی کاپیتان این روز های آ.اس رم در غیاب دانیله ده روسی،به تازگی با ایتالیا1 مصاحبه ای انجام داده ست که صحبت های او در زیر قرار گرفته ست.

رم بهبود یافته ست؟
“رم سال 2018 را با یک نگرش صحیح به پایان رساند.ما می توانیم و باید بهتر کار کنیم.در سال 2019 به آن چیزی که نیاز داریم،تداوم بیشتر ست.”

چگونه می تواند ثبابت را به دست آورد؟
“ما باید خود را به عنوان یک گروه پیدا کنیم.این گروه همیشه می تواند شما را نجات دهد.هدف ما این ست که همیشه با هم برنده شویم.شما نمی توانید به تنهایی برنده شوید.”

کوپاایتالیا؟
“می تواند هدف مهمی باشد اما مجبور نیستیم رویاهایمان را از ذهن خود حذف کنیم.ما یک هدف دیگر نیز داریم!لیگ قهرمانان.رفتن به مرحله ای که سال گذشته رفتیم.این یک رویاست و بدیهی ست که آسان نخواهد بود.