مصاحبه باوانیولی قبل از دیدار با ساسولو

بتی باوانیولی قبل از بازی با ساسولو مصاحبه ای انجام داد. او گفت :ما تیم را به بهترین نحو آماده کردیم و فقط تمرينات را برای مدتی کوتاه تعطیل کردیم. امیدوارم که نیم فصل دوم را به بهترین شکل آغاز کنیم. دوست دارم که طرفداران را در استادیوم بینیم آنها باعث دلگرمی ما هستند و به حمایت آنها نیاز داریم.”