ریسه مدیر شد

جان ارنه ریسه، بازیکن سابق رم، که در بین سال 2008 و 2011 برای رم بازی می کرد به عنوان مدیر ورزشی جدید باشگاه بیرکیرکارا  مالت انتخاب شد.او بعد از آغاز جدید در جهان فوتبال گفت:”افتخار می کنم و چالشی ست که نمی توانم برای شروع آن صبر کنم و گام دیگری برای تبدیل شدن به یک مدیر ست.بسیار هیجان زده ام.”