رد پیشنهاد آرسنال برای پتزلا

به گزارش آنسا،باشگاه آرسنال پیشنهاد رسمی برای سالواتوره پتزلا هافبک 18ساله تیم پریماورا آ.اس رم ارائه کرده ست،اما سران رم پیشنهاد رسیده را رد کرده اند.این بازیکن راست پا متولد شهر رم نیز می باشد.