کارسدورپ به فاینورد باز می گردد

رم در حال مذاکره با فاینورد است تا کارسدورپ را به هلند بفرستد. به گفته لا گازتا دلا اسپورت بازگشت به هلند در ژانویه تقریبا تضمین شده است اما آنها هنوز در نوع انتقال اختلاف دارند. رم می خواهد ریک را به صورت قرضی به مدت 6 ماه به فاینورد بدهد تا در آنجا اعتماد به نفس خود را بعد از چند مصدومیت بدست بیاورد. کارسدورپ سال ‌ 2017 با مبلغ 14 میلیون یورو به رم پیوست و تنها چهار بازی به مدت 201 دقیقه‌ برای رم بازی انجام داده است.