نتایج پیشبینی تا پایان هفته19

از هفته سیزدهم سری آ،مسابقات پیش بینی پیام کوتاه آغاز شد و در طول این مدت 7 مسابقه در لیگ و دو مسابقه در لیگ قهرمانان برگزار شد.در زیر آمار و نفرات برتر تا به اینجا درج شده ست.

تعداد برگزاری پیش بینی ها : ۹
تعداد پیام های دریافتی : ۹۲

۶۵۷۷***۹۱۵ نفر اول
۱۰۵۸***۹۱۸ نفر دوم
۱۳۰۱***۹۱۲ نفر سوم