ملاقات رمی ها با کودک بیمار+تصاویر

توماسو کودک هوادار رم که پدر او نیز رمی ست،به دلیل بیماری که دارد چهار سال ست که نمی تواند راه برود،با فرانچسکو توتی و سایر بازیکنان رم دیدار کرد.او همراه پدرش و عمویش که همواره طرفدار رم بوده اند،در پارما زندگی می کنند.پدر او گفت:”من همیشه در پارما زندگی کردم و چند بار برای دیدار رم به استادیوم رفتم.اما این بار تصمیم گرفتم همگی به هتل برویم تا با بازیکنان ملاقات داشته باشیم.”