اکانت نینجا در اینستا غیرفعال شد!!

بعد از بررسی ها، مشخص شد که اکانت رسمی راجا ناینگولان در اینستاگرام توسط خودش غیرفعال شده ست.
حتی در لیست باشگاه اینتر و هواداران رمی که او را فالو کرده بودند وجود ندارد!
پیش بینی می شود به دلیل فایل صوتی منتشر شده و فشارهای وارده از طرف هواداران اینتر ،راجا موفقا صفحه خود را غیر فعال کرده ست.باید دید ایا فردا واکنش نسبت به این اتفاقات واکنشی نشان خواهد داد یا خیر!