تساوی تیم بانوان مقابل فیورنتینا

تیم بانوان آ.اس رم امروز میزبان تیم فیورنتینا بود که متاسفانه نتوانست موفق به پیروزی شود با بدون گل متوقف شد.پیپیتونه،سوفیا،کورادو،سوابی،بارتولی،چیکوتی،برنائِور،گرجی،بونفانتینی،پیِمونت،سرتورینی بازیکنان تیم بتی باوانیولی در جدال امروز بودند.سرتورینی ستاره تیم بانوان امروز عملکرد خوبی نداشت و در اواسط نیمه دوم تعویض شد.