نماینده پورتو؛لیگ قهرمانان غیرقابل پیش بینی ست

فرناندو گومز یکی از نماینده های پورتو در مراسم قرعه کشی امروز،بعد از رویارویی با آ.اس رم به خبرنگاران گفت:”قرعه با رم خوب ست؟ما نمی دانیم!فوتبال بازی غیرقابل پیش بینی ست.ما نمی دانیم در ماه مارچ چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.در حال حاضر ما آماده دیدار برابر رم هستیم.هررا اکنون بازیکن ماست و در مورد تیم های دیگر چیزی نمی دانیم.ما مسیر خود را ادامه می دهیم.”