نماینده سانوگو در رم

به گزارش کالچومرکاتو،مدیر برنامه های سکو سانوگو هافبک یانگ بویز برای مذاکره با سران رم انتقال سانوگو در ژانویه به رم،وارد ایتالیا شد.انتظار می رود در روزهای آینده مذاکرات پیشرفت هایی داشته باشد.از طرفی گفته می شود موناکو نیز به این بازیکن ساحل عاجی علاقه مند ست.البته تیمی از امارات نیز او را می خواهد.